Schamansidans menyrad

 

Healing the Light Body School

Medicinhjul

Healing the Light Body School (eller "Light Body School" som den numera heter) är en internationell utbildning som hålls av The Four Winds Society. Skolan är grundad av Alberto Villoldo, schaman, medicinsk antropolog och dr. i psykologi samt författare till ett flertal böcker om de schamanska helandemetoderna och den schamanska visdomen. Han har under mer än 25 års tid studerat och levt med schamaner i Peru och tränats av dem för sedan kunna föra dessa kunskaper vidare till andra.

Den schamanska tradition som lärs ut hos Healing the Light Body School har framförallt sitt ursprung hos Inka-indianer i Peru. Det har sagts av schamaner och ättlingar till Inkas att "de moderna schamanerna ska komma från väst". Den två år långa utbildningen kan sägas vara ett steg i den riktningen och har som syfte att sprida de schamanska lärorna och den schamanska visdomen till västerlandet (numera är utbildningen kortare och mer intensiv men vi som är med på Schamansidan har gått den över en period på två år).

Eleverna lär sig de schamanska healing-metoderna och verktygen genom att arbeta med både sitt eget helande och med andras. De genomgår under utbildningens gång olika stadier av personlig utveckling, och grund-utbildningen kan sägas vara början på processen att bli en modern västerländsk schaman. Den är uppbyggd kring ett traditionellt ramverk och består av fyra delprogram.

Medicinhjulet med de fyra väderstrecken (symboliskt representerat i Schamansidans logga) är själva grunden och basen i utbildningen.

SYD

Det första delprogrammet handlar om Ljusbadsprocessen/Illuminationen där kunskap om att rena ljusenergifältet (energikroppen) från präglingar lärs ut. Dessa präglingar kan ha uppstått i väldigt unga år eller kan ha gått i generationer, och kan också vara karmiska. Ett rent energifält är en förutsättning för god hälsa och ett liv i balans enligt denna traditions sätt att se.

VÄST

Det andra delprogrammet handlar om Extraktionsprocessen. Energier som rädsla, avundsjuka och ilska kan penetrera ljusenergifältet och skapa blockeringar. Här ges kunskaper om hur man kan avlägsna dessa energier som antingen kan vara kristalliserade och fasta eller flyta i energisystemet.

NORR

Det tredje delprogrammet handlar om Soul retrieval, ett mångtusenårigt schamanskt redskap som används för att komma till roten av problem som ofta är relaterade till trauman eller sorger. Genom att "resa" i klientens undermedvetna kan schamanen här hitta det ursprungliga såret som orsakat problemet, för att sedan återställa balansen genom att reintegrera den del av klientens livskraft som pga traumat/problemet varit avstängd. Enligt schamanens sätt att se motsvarar detta en del av själen som varit utestängd och då förorsakat en obalans.

ÖST

Det fjärde delprogrammet handlar om den slutliga resan och att med hjälp av kunskap från denna tradition assistera en person som håller på att gå över till andra sidan.

 

För certifiering krävs ytterligare tre "master classes" som eleverna kan gå antingen under eller efter grundutbildningen.

 

Läs mer på www.thefourwinds.com

Se även Schamansk healing!